10 Yleistä Virhettä Treidauksessa, Osa 1 / 2

Treidauksen ollessa todella haastavaa sisältää se paljon erilaisia asioita, joiden huomioiminen on erityisen tärkeää menestyksen kannalta. Tässä 2-osaisesa artikkelissa käymme läpi kymmenen yleistä virhettä, joita treidaajat sekä erityisesti aloittelijat usein tekevät.

Liian vähäinen opiskelu ja tutkimus:

Treidaaminen on yksi sijoitusmaailman kiinnostavimmista ja mahdollisesti tuottoisimmista osa-alueista. Kuitenkin moni aloitteleva treidaaja tekee virheen hyppäämällä markkinoille liian vähäisen opiskelun ja tutkimuksen jälkeen. Tämä virhe voi johtaa helposti tappioihin ja pettymyksiin. Yksi suurimmista virheistä, joita treidaajat tekevät, on liian vähäinen opiskelu ja tutkimus. Monet, erityisesti aloittelijat, saattavat innostua treidauksen mahdollisista tuotoista ja päättävät hypätä suoraan markkinoille ilman perusteellista valmistautumista ja opiskelua. Tämä on yleisesti ottaen suuri virhe, sillä treidaus on monimutkaista ja vaatii vankan ymmärryksen alasta, teknisestä analyysistä sekä markkinoiden perusteista.

Aktiivinen opiskelu ja panostaminen treidaamiseen liittyen tarjoaa perustan menestyksekkäälle sijoittamiselle ja treidaukselle. On tärkeää oppia erilaisia kaupankäyntistrategioita, teknisen analyysin työkaluja sekä eri indikaattoreita. Tämä auttaa treidaajia tunnistamaan sopivia kauppapaikkoja ja tekemään järkeviä sekä hallittuja päätöksiä markkinoilla. Lisäksi on tärkeää ymmärtää markkinoiden perusteita, kuten taloudellisia uutisia ja yritysten tunnuslukuja. Näiden tekijöiden analysointi auttaa treidaajia ymmärtämään markkinoiden liikkeitä ja ennakoimaan mahdollisia muutoksia. Erityisesti isot makrotalouden uutiset ja julkistukset ovat tärkeää ottaa huomioon. Lisäksi treidaajien tulisi tutkia ja seurata markkinoita säännöllisesti, vaikka treidaaminen olisikin vain harrastus. Tämä sisältää muun muassa uutisten seuraamisen, yritysten raporttien tutkimisen ja teknisen analyysin käyttämisen. Tälläisen aktiivisen seuraamisen ja tutkimuksen avulla treidaajat voivat tunnistaa potentiaalisia osto- tai myyntipaikkoja ja analysoida riski-palkkio-suhteita paremmin varsinaisina treidipäivinä.

 

Suunnitelman puute ja siitä kiinni pitämättömyys:

Treidaaminen on nopeatempista, joka vaatii huolellista suunnittelua ja kurinalaista toimintaa. Valitettavasti monet, erityisesti aloittelvat treidaajat, tekevät yleisen virheen; jättäen huomiotta suunnitelman merkityksen ja epäonnistuvat pitämään kiinni siitä. Ensimmäinen yleinen virhe, jota treidaajat tekevät on se, että sijoitussuunnitelmaa ei tehdä ollenkaan. Liian moni aloitteleva treidaaja astuu markkinoille ilman selkeää ja kattavaa suunnitelmaa. Tämä voi johtaa impulsiivisiin ja tunteisiin perustuviin kaupankäyntipäätöksiin, jotka voivat olla erittäin haitallisia sijoitusten kannalta. Suunnitelma tarjoaa pohjan treidaamiselle sekä yleisesti sijoittamiselle ja auttaa pitämään tavoitteet kirkkaina mielessä.

Toinen yleinen virhe on epäonnistuminen suunnitelmassa pysymiseen. Treidaus edellyttää kurinalaisuutta ja kykyä pitää kiinni etukäteen laaditusta suunnitelmasta. Monet treidaajat sortuvat tunteiden, kuten ahneuden tai pelon, vaikutukseen ja poikkeavat suunnitelmastaan. Tämä voi johtaa hätiköityihin kaupankäyntipäätöksiin ja suurempiin tappioihin. Sitoutuminen suunnitelmaan auttaa säilyttämään järkevän ja harkitun lähestymistavan. Hyvä suunnitelma auttaa treidaajaa määrittelemään tavoitteet, kaupankäyntistrategian ja riskinhallintasäännöt. Se auttaa myös tunnistamaan sopivat kaupankäyntipaikat ja mahdolliset trendien muutokset. Suunnitelma toimii siis viitekehyksenä treidaamiselle ja tarjoaa punaisen langan koko treidaamiselle.

Sitoutuminen suunnitelmaan on yhtä tärkeää kuin sen luominen. Treidaajien tulisi pysyä kurinalaisina ja pitää kiinni suunnitelmastaan kaupankäynnin aikana. Tämä edellyttää itsekuria ja kykyä ohittaa tunteisiin perustuvat impulssit. Sitoutuminen suunnitelmaan auttaa treidaajia tekemään harkittuja ja järkeviä päätöksiä markkinoilla, ja se voi johtaa parempiin kaupankäyntituloksiin pitkällä aikavälillä.

 

Liikaa kaupankäyntiä ja liiallista riskinottoa:

Liikaa kaupankäyntiä harjoittamalla treidaajat altistuvat useille riskeille. Jatkuva kaupankäynti voi johtaa ylimääräisiin kaupankäyntikuluihin, jotka syövät merkittävän osan mahdollisista voitoista. Lisäksi, liiallinen kaupankäynti voi hajottaa treidaajan keskittymisen ja aiheuttaa stressiä, joka voi vaikuttaa helposti päätöksentekokykyyn. Yleisenä sääntönä voisi sanoa, että treidaajan tulisi keskittyä laadukkaisiin treideihin ja välttää turhia ja impulsiivisia kauppoja.

Toinen yleinen virhe on liiallinen riskinotto. Treidauksessa on aina olemassa riski, ja osa siitä on luonnollista. Kuitenkin jotkut treidaajat hakevat nopeita ja suuria voittoja ottamalla liikaa riskiä. Tämä voi johtaa merkittäviin tappioihin ja vaarantaa treidaajan pitkän aikavälin menestyksen. Treidaajan tulisi ymmärtää riskin ja palkkion suhde ja asettaa selkeät riskinhallintastrategiat kaupankäynnin päätöksenteon tueksi.

Liikaa kaupankäyntiä ja liiallista riskinottoa voidaan välttää suunnitelmallisuudella ja kurinalaisuudella, jotka olisi hyvä sisällyttää myös omaan sijoitussuunnitelmaan. Treidaajien tulisi laatia selkeä kaupankäyntisuunnitelma, jossa määritellään kaupankäyntistrategiat, riskinsietokyky ja tavoitteet. Tämä auttaa treidaajia pysymään kurssissaan ja välttämään liiallista kaupankäyntiä. Lisäksi tulisi kiinnittää erityistä huomiota riskienhallintaan, asettaa stop loss -tasot ja harkita sijoituskoon rajoittamista suhteessa sijoitettavan pääoman kokoon.

 

Riskienhallinnan laiminlyönti:

Riskienhallinnan laiminlyönti treidauksessa voi johtaa merkittäviin tappioihin. Treidaajien tulisi ymmärtää, että kaikkiin sijoituksiin liittyy riski, ja treidaaminen ei ole poikkeus. Liiallinen riskinotto voi altistaa treidaajan suurille tappioille ja jopa koko sijoituspääoman menettämiselle. Riskienhallinta on elintärkeää treidaamisessa, ja sen avulla voi suojata salkkua odottamattomilta markkinaliikkeiltä.

Yksi keskeisimmistä riskienhallintatoimenpiteistä treidauksessa on stop loss -toimeksiannon käyttö. Stop loss -toimeksianto asetetaan ennalta määritetylle hinnalle tai tasolle, ja se auttaa rajamaan tappiot, jos markkinat liikkuvat odottamattomasti päinvastaiseen suuntaan. Tämä suojelee treidaajan sijoituspääomaa ja auttaa välttämään suurten tappioiden kertymistä. Lisäksi treidaajan tulisi harkita riski-palkkio-suhteen huolellista arviointia ennen jokaisen kaupan tekemistä. Tämä auttaa tunnistamaan kaupankäyntimahdollisuuksien potentiaalisen tuoton suhteessa otettuun riskiin.

Toinen tärkeä osa riskienhallintaa treidauksessa on sijoituskoon rajoittaminen. On tärkeää asettaa selkeät rajat sille, kuinka suuren osan sijoituspääomasta on valmiina häviämään yhdessä kaupassa. Yleinen suositus on riskeerata enintään 1-2% sijoituspääomasta yhdessä kaupassa. Tämä auttaa välttämään liiallisen riskin ottamista ja tarjoaa suojaa tapauksissa, joissa yksittäinen kauppa päättyy tappiollisesti.

Riskienhallinnan laiminlyönti treidauksessa voi johtaa todella negatiivisiin seurauksiin. Liiallinen riskinotto ja epäonnistuminen stop loss -toimeksiantojen käytössä voivat aiheuttaa suuria taloudellisia tappioita. On tärkeää tiedostaa riskien olemassaolo ja ottaa käyttöön tehokkaita riskienhallintastrategioita, kuten stop loss -toimeksiannot ja sijoituskoon rajoittaminen.

 

Tunteiden ohjaama kaupankäynti:

Tunteiden ohjaama kaupankäynti voi aiheuttaa merkittäviä haasteita treidauksessa. Usein kaupankäyntiin liittyy voimakkaita tunnetiloja, kuten ahneutta, pelkoa ja jännitystä. Nämä tunteet voivat vaikuttaa päätöksentekoon ja johtaa impulsiivisiin ja harkitsemattomiin kauppoihin. Treidaajan tulisi tiedostaa tunteidensa vaikutus kaupankäyntiin ja pyrkiä hallitsemaan niitä tehokkaasti.

Yksi tapa hallita tunteita treidauksessa on luoda selkeä ja harkittu kaupankäyntisuunnitelma. Suunnitelman avulla päiväkauppiaat voivat määrittää tavoitteensa, sijoituskriteerinsä ja riskinsietokykynsä etukäteen. Näin he voivat välttää impulsiivisia päätöksiä ja pysyä suunnitelemassaan, vaikka markkinat muuttuisivat. Lisäksi treidaajan tulisi pitää tunteet kurissa asettamalla selkeät stop loss -tasot ja tavoitteet jokaiselle kaupalle. Tämä auttaa pitämään tunteet hallinnassa ja vähentää impulsiivisten päätösten riskiä.

Tunteiden ohjaama kaupankäynti voi myös aiheuttaa ylireagointia markkinoiden muutoksiin. Tulisi pitää mielessä, että markkinat voivat olla epävakaita ja että hintojen vaihtelu on osa normaalia kaupankäyntiä. Tunteiden ohjaama kaupankäynti voi johtaa liialliseen kaupankäyntiin ja ylireagointiin pieniin hintamuutoksiin. Treidaajan tulisi keskittyä itselle sopivan aikavälin suuntauksiin ja luottaa vakaaseen kaupankäyntistrategiaan, joka perustuu järkeviin sijoituspäätöksiin.

Tunteiden hallinta treidauksessa on elintärkeää menestyksen kannalta. Treidaajan tulisi kehittää itsetietoisuutta ja tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Lisäksi tulisi harkita tunteiden hallintaan liittyviä tekniikoita, kuten meditaatiota, hengitysharjoituksia ja rentoutumista, jotta treidauksen aikana voi pitää rauhallisen ja keskittyneen mielentilan.

 

Artikkeli jatkuu seuraavassa julkaisussa.

Opas treidaamiseen tarvittavista välineistä

Lataa Ilmainen Opas!

Lue Lisää

Yhteisö

Kurssit

Yritys

Perustaja

Yhteistyöt

Seuraa Sosiaalisessa Mediassa

Risk Disclosure: Futures and forex trading contains substantial risk and is not for every investor. An investor could potentially lose all or more than the initial investment. Risk capital is money that can be lost without jeopardizing ones’ financial security or life style. Only risk capital should be used for trading and only those with sufficient risk capital should consider trading. Past performance is not necessarily indicative of future results. Live Trade Room Disclosure: This presentation is for educational purposes only and the opinions expressed are those of the presenter only. All trades presented should be considered hypothetical and should not be expected to be replicated in a live trading account. Please see full disclaimer here.

Ennakkomyynti -30%!

Uusi verkkokurssimme ”Mastering Technical Analysis – Ammattilaisen Työkalut Markkinoiden Analysointiin” on nyt ennakkomyynnissä!

Tutustu kurssiin ja hyödynnä alennuskoodi ”MTAEM30” alla olevasta painikkeesta!