Positiokoko & Riski-tuottosuhde Treidauksessa

Yksi treidauksen tärkeimmistä osa-alueista pitkäkestoisen menestymisen kannalta on oikean positiokoon sekä riski-tuottosuhteen valitseminen. Mitä positiokoolla sekä riski-tuottosuhteella sitten tarkoitetaan sekä miten nämä voi laskea omaan strategiaansa sopiviksi? Tässä artikkelissa käymme läpi keskeiset osa-alueet näistä aiheista.

Riskienhallinta

Ennen positiokoon tai riski-tuottosuhteen määrittämistä, on ensin mietittävä omaa riskienhallintaa ja kuinka paljon olet valmis menettämään pääomaa yksittäisessä kaupassa. Yleisesti puhutaan, että riski olisi 1-3% eli toisinsanoen, olet valmis menettämään 1-3% kokonaispääomastasi yksittäisessä kaupassa. Tämä asia on hyvä sisällyttää omaan strategiaan sekä suunnitelmaan jo sijoittamisen tai treidauksen alkuvaiheessa. Hyvällä riskienhallinnalla pystytään hyvin suojelemaan pääomaa sekä välttämään suuremmat tappiot salkussa.

Esimerkiksi, jos käytössäsi olisi 10 000€ pääomaa ja olet valmis riskeeramaan 1-3%, olisi riskit seuraavat:

  • 10 000€ * 1% = 100€
  • 10 000€ * 2% = 200€
  • 10 000€ * 3% = 300€

 

Positiokoko

Position koko viittaa siihen, kuinka monta osaketta tai sopimusta ostetaan tai myydään yhdellä toimeksiannolla, toisinsanoen, kuinka paljon laitat rahaa kiinni yhteen kauppaan. Position koon määrittäminen on kriittisen tärkeää treidauksessa, koska se vaikuttaa suoraan treidaajan altistumiseen riskille. Liian suuri position koko voi johtaa suuriin tappioihin, kun taas liian pieni position koko voi rajoittaa voittojen mahdollisuutta. Position koko tulisi aina miettiä huolellisesti ja sisällyttää se omaan sijoitus-suunnitelmaan.

Yleinen tapa laskea positiokoko on seuraava:

Position koko = pääoman määrä, jonka olet valmis riskeeramaan / tappion suuruus yhdellä kaupalla

Esimerkiksi, jos käytössä on 10 000 euroa pääomaa ja olet valmis riskaamaan enintään 1 % pääomastasi yhdellä kaupalla, ja olet asettanut stop-loss -tason 100 euron päähän (10 000€*1%=100€), voit laskea position koon seuraavasti:

Position koko = 10,000 € / 100 € = 100 osaketta

Tämä tarkoittaa, että voit ostaa tai myydä enintään 100 osaketta yhdellä kaupalla. Esimerkiksi, jos osakkeen tai kohde-etuuden hinta olisi 10€ ja toimeksianto tehtäisiin tismalleen 10€ hintaan, stop loss asetettaisiin hintaan 9€. Stop lossiin osuessaan, tappio olisi 1% pääomasta, eli 100€.

Jos kaupan stop-loss olisi esimerkiksi 20 senttiä, voidaan position koko laskea jakamalla 100 euroa 20 sentillä (100€ / 0,2€ = 500). Tämä antaa sinulle sallitun osakemäärän, jonka voit ostaa eli tässä tapauksessa 500 osaketta. Tällöin positiokoon rahallinen määrä on isompi, mutta riski pysyy kuitenkin samana (1%), koska stop-loss on lähempänä ostohintaa. Stop loss -tasoa siirtämällä voidaan positiokokoa suurentaa tai pienentää tilanteen mukaan, mutta riski pysyy jokaisessa kaupassa kuitenkin samana. Jos positio on todella suuri ja riski halutaan pitää samana, voi treidi useasti osua stop loss -tasoon, koska kaupalla ei ole tarpeeksi ”liikkumatilaa”.

Tärkeää on myös muistaa ottaa huomioon kaupankäyntikustannukset, kuten välityspalkkiot sekä muut vastaavat kustannukset. Laskentakaava on ajateltu ostaessa osakkeita.

 

Riski-tuottosuhde

Riski-tuottosuhde on treidauksessa ja sijoittamisessa käytetty termi, joka kuvaa kaupan potentiaalista riskiä ja tuottoa. Riski-tuottosuhde auttaa arvioimaan, onko kauppa potentiaalinen vai ei. Käytännössä tämä kertoo, kuinka paljon olet valmis menettämään suhteessa siihen, kuinka paljon voit voittaa. Tavoitteena on yleisesti saavuttaa positiivinen riski-tuottosuhde, mikä tarkoittaa, että odotat voittavasi enemmän kuin menetät pitkällä aikavälillä.

Huolehtimalla asianmukaisesta riski-tuottosuhteesta, sinun ei tarvitse aina olla oikeassa kauppojen suhteen. Hyvällä riski-tuottosuhteella voit olla vaikka väärässä yli 50% kaupoista, mutta silti tehdä tuottoa pitkällä aikavälillä. Jos riski-tuottosuhde on huono, on treidauksen kannattavuus hankalampaa pitkällä aikavälillä, koska potentiaaliset voitot jäävät usein pieniksi ja tappiot voivat olla suuremmat suhteessa voittoihin.

 

Riski-tuottosuhteen laskeminen

Riski-tuottosuhde = potentiaalinen voitto / potentiaalisella tappiolla

Esimerkiksi, jos tavoitteena on saada voittoa 200€ ja olet valmis menettämään 100€, saadaan riski-tuottosuhteeksi 1:2 (200€ / 100€ = 2).

1:2 tarkoittaa siis 1=riski ja 2=tuotto.

Riski: Kuinka paljon olet valmis menettämään yhdessä kaupassa? Tämä määrä ilmaistaan yleensä prosentteina pääomastasi. Esimerkiksi, jos olet valmis menettämään enintään 1% sijoitusvarallisuudestasi yhdessä kaupassa, riskisi on tällöin 1%. 10 000€ pääomalla tämä olisi 100€ (10 000€ * 1% = 100€)

Tuotto: Kuinka paljon odotat voittavasi kaupassa suhteessa siihen, kuinka paljon riskiä otat? Jos tavoite on saavuttaa esimerkiksi yllämainittu 1:2 riski-tuottosuhde, tämä tarkoittaa, että voittosi ovat vähintään kaksi kertaa suuremmat kuin tappiot. Jos riskisi on 1%, tuotto-odotus olisi tällöin 2%. 10 000€ pääomalla tämä olisi 200€ (10 000€ * 2% = 200€).

 

Miksi riski-tuottosuhde on tärkeä?

Riski-tuottosuhde on tärkeä useasta eri syystä:

Tappioiden hallinta: Kun tiedät, kuinka paljon olet valmis menettämään, voit hallita tappioitasi paremmin. Tämä auttaa suojaamaan sijoitusvarallisuuttasi ja salkkuasi.

Tavoitteiden asettaminen: Riski-tuottosuhde auttaa sinua asettamaan realistiset tavoitteet ja odotukset jokaiselle kaupalle.

Tunteiden hallinta: Tunteet voivat vaikuttaa päätöksiisi kaupankäynnissä. Käyttämällä selkeitä riski-tuottosuhteita voit välttää impulsiivisia päätöksiä.

Kannattavuuden parantaminen: Kun pyrit saavuttamaan hyviä riski-tuottosuhteita (esimerkiksi 1:2 tai enemmän), sinun ei tarvitse olla oikeassa joka kerta ollaksesi kannattava treidaaja tai sijoittaja.

 

Lopuksi

Riskienhallinta, positiokoon määrittäminen sekä asianmukainen riski-tuottosuhde ovat oleellisia työkaluja treidauksessa ja sijoittamisessa. Ne auttavat hallitsemaan riskejä, asettamaan realistiset tavoitteet ja tekemään harkittuja, rationaalisia päätöksiä. Muista aina tehdä perusteellista analyysiä ennen kauppaa ja pitää kiinni suunnitelmastasi. Sopivan positiokoon ja riski-tuottosuhteen miettimiseen ja testaamiseen voi mennä paljon aikaa, ennen kuin löytää itselleen ja omaan strategiaan sopivat luvut. Kannattaa siis käyttää aikaa aiheeseen tutustumiseen ja tutkimiseen.

Opas treidaamiseen tarvittavista välineistä

Lataa Ilmainen Opas!

Lue Lisää

Yhteisö

Kurssit

Yritys

Perustaja

Yhteistyöt

Seuraa Sosiaalisessa Mediassa

Risk Disclosure: Futures and forex trading contains substantial risk and is not for every investor. An investor could potentially lose all or more than the initial investment. Risk capital is money that can be lost without jeopardizing ones’ financial security or life style. Only risk capital should be used for trading and only those with sufficient risk capital should consider trading. Past performance is not necessarily indicative of future results. Live Trade Room Disclosure: This presentation is for educational purposes only and the opinions expressed are those of the presenter only. All trades presented should be considered hypothetical and should not be expected to be replicated in a live trading account. Please see full disclaimer here.

Ennakkomyynti -30%!

Uusi verkkokurssimme ”Mastering Technical Analysis – Ammattilaisen Työkalut Markkinoiden Analysointiin” on nyt ennakkomyynnissä!

Tutustu kurssiin ja hyödynnä alennuskoodi ”MTAEM30” alla olevasta painikkeesta!