Tekniset Indikaattorit: Mitä Ne Ovat?

Tekniset indikaattorit ovat keskeinen osa treidauksessa, ja ne tarjoavat arvokasta tietoa markkinoiden suunnasta ja potentiaalisista kaupankäyntimahdollisuuksista. Tässä artikkelissa tarkastelemme, mitä tekniset indikaattorit ovat, miksi ne ovat tärkeitä, ja miten niitä voidaan käyttää markkinan lukemiseen.

Mitä tekniset indikaattorit ovat?

Tekniset indikaattorit ovat matemaattisia laskentakaavoja, jotka perustuvat historialliseen hinta- ja volyymidataan. Niiden tarkoituksena on auttaa ymmärtämään markkinoiden liikkeitä ja tekemään informoituja päätöksiä. Indikaattorit voivat auttaa tunnistamaan trendejä, volatiliteettia, yliostettuja ja ylimyytyjä tilanteita sekä muita kaupankäyntimahdollisuuksia.

Tekniset indikaattorit voivat toimia treidaajan ja sijoittajan yhtenä työkaluna havainnoimaan markkinaliikkeitä sekä ajoittamaan osto- tai myyntitoimeksiantoja. Teknisiä indikaattoreita löytyy todella paljon, joista osa on tunnetumpia ja osa vähemmän tunnettuja. Teknisiä indikaattoreita voi myös luoda itse ennalta määrättyjen sääntöjen ja kaavojen avulla.

Yleisiä teknisiä indikaattoriteita

 

Moving averages: Moving averages (suomeksi liukuvat keskiarvot) ovat kenties yleisin ja käyteyin tekninen indikaattori. Liukuvia keskiarvoja käytetään yleisesti trendin suunnan määrittämiseen sekä potentiaalisten tuki- ja vastustasojen tunnistamiseen. Yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) ja eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) ovat yleisimpiä vaihtoehtoja.

Alla esimerkki, miltä liukuvat keskiarvot näyttävät graafilla.

RSI (Relative Strength Index): RSI (suomeksi suhteellinen voimaindeksi) mittaa voimakasta hintavaihtelua ja auttaa tunnistamaan yliostettuja ja ylimyytyjä tilanteita markkinoilla. Arvon ollessa suuri, yleensä yli 70, markkina kertoo yliostetusta tilasta. Arvon ollessa pieni, yleensä alle 30, markkina kertoo ylimyydystä tilasta.

Alla esimerkki, miltä RSI näyttää.

MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD (suomeksi liukuvan keskiarvon konvergenssiero) auttaa tunnistamaan trendin muutoksia sekä voi vahvistaa analyysiä trendin suunnan muutoksesta. MACD voi auttaa tunnistamaan potentiaalisia osto- ja myyntipaikkoja.

Alla esimerkki, miltä MACD näyttää.

Bollinger Bands (BOLL): Bollinger bands (suomeksi bollingerin nauhat) perustuvat liukuvaan keskiarvoon ja hintavolatiliteettiin. Tämä indikaattori auttaa tunnistamaan hintojen ylä- ja alarajoja sekä volatiliteetin muutosta. Esimerkiksi, hinnan koskettaessa tämän indikaattorin raja-arvoa, voi kyseessä olla potentiaalinen osto- tai myyntipaikka.

Alla esimerkki, miltä BOLL näyttää.

Miksi tekniset indikaattorit ovat tärkeitä?

Trendien ja tuki- sekä vastustasojen tunnistaminen: Indikaattorit auttavat tunnistamaan markkinoiden trendejä, tuki- sekä vastustasoja. Indikaattorit tarjoavat tietoa potentiaalisista osto- tai myyntipaikoista sekä ajoittamaan sijoituksia.

Riskienhallinta: Tekniset indikaattorit tarjoavat työkaluja riskien- ja kassanhallintaan. Esimerkiksi indikaattoreita voidaan käyttää tunnistamaan, onko markkina ylimyyty tai -ostettu. Tällöin voidaan välttää kauppojen ajoittaminen potentiaalisesti huonoihin kohtiin. Lisäksi erilaisten tuki- ja vastustasojen tunnistaminen voi toimia riskienhallinnallisena työkaluna.

Kaupankäyntipäätökset: Indikaattorit tarjoavat objektiivista tietoa, jotka voivat auttaa tekemään parempia sijoituspäätöksiä sekä ajoittamaan sijoitukset potentiaalistesti hyviin kohtiin.

 

Kuinka käyttää teknisiä indikaattoreita?

Opiskele: Opiskele valitsemasi indikaattorin toimintaperiaate perusteellisesti ennen sen varsinaista käyttöä. Vaikka nykyisin indikaatorien käyttö on tehty suhteellisen helpoksi eri alustoilla, on hyvä tiedostaa indikaattorin taustatekijät ja mitä se käytännössä kertoo.

Usean indikaattorin käyttö Kun olet opiskellut erilaisia teknisiä indikaattoreita, voit hyödyntää useampaa näistä samanaikaisesti. Monipuolinen analyysi markkinoista saadaan usein käyttämällä useampaa indikaattoria samanaikaisesti. Tärkeää on huomioida oma suunnitelma ja strategia sekä miettiä, soveltuvatko käytettävät indikaattorit omaan strategiaan.

Harjoittele: Jotta opit käyttämään indikaattoreita sekä lukemaan niitä oikein, käytä aikaa niiden kanssa harjoitteluun esimerkiksi demo-tilillä. Demo-tiliä käyttäessä voit testata erilaisia indikaattoreita käytännössä ja testata miten ne toimivat erilaisissa markkinaympäristöissä.

Indikaattorit eivät ole aina oikeassa: Indikaattorit eivät ole avain voitolliseen kaupankäyntiin. Vaikka tekniset indikaattorit ovat hyödyllisiä työkaluja sijoittamisessa, ne voivat antaa helposti vääriä signaaleja aiheuttaen huonoja sijoituspäätöksiä. Indikaattoreita voidaan myös helposti tulkita väärin, jos indikaattorin opiskeluun ei ole käytetty aikaa eikä varsinaisesti tiedetä, mitä indikaattori kertoo.

 

Yhteenveto

Tekniset indikaattorit ovat hyvä työkalu sijoittamisessa ja välttämättömiä treidauksessa, mutta niiden käyttö vaatii paljon harjoittelua ja ymmärrystä. On tärkeää muistaa, että yksikään indikaattori ei ole täydellinen eikä ne anna varmuutta, mitä markkinalla tulee tapahtumaan. Teknisiä indikaattoreita tulisi käyttää vain yhtenä työkaluna omassa strategiassaan. Monesti muut osa-alueet, kuten psykologia, ovat suuremmassa roolissa kaupankäynnissä. Jos et ole aikaisemmin tutustunut teknisiin indikaattoreihin, on suositeltavaa yleensä aloittaa opiskelu yhdestä indikaattorista, ennen kuin alkaa käyttämään useampaa indikaattoria samaan aikaan. Osaamisen ja taitojen kehittyessä useampia indikaattoreita voi lisätä graafille oman mieltymyksen ja strategian mukaan.

Opas treidaamiseen tarvittavista välineistä

Lataa Ilmainen Opas!

Lue Lisää

Yhteisö

Kurssit

Yritys

Perustaja

Yhteistyöt

Seuraa Sosiaalisessa Mediassa

Risk Disclosure: Futures and forex trading contains substantial risk and is not for every investor. An investor could potentially lose all or more than the initial investment. Risk capital is money that can be lost without jeopardizing ones’ financial security or life style. Only risk capital should be used for trading and only those with sufficient risk capital should consider trading. Past performance is not necessarily indicative of future results. Live Trade Room Disclosure: This presentation is for educational purposes only and the opinions expressed are those of the presenter only. All trades presented should be considered hypothetical and should not be expected to be replicated in a live trading account. Please see full disclaimer here.

Verkkokurssi Treidaamisesta