Bearish Ja Bullish – Karhu- Ja Härkämarkkinat

Kaksi keskeistä käsitettä sijoittamisessa ovat bearish ja bullish eli niin kutsutut karhu- ja härkämarkkinat. Näitä termejä käytetään myös aktiivisesti treidaamisessa. Olet kenties törmännyt näihin termeihin sijoittamisessa tai treidaamisessa. Tututustutaan seuraavaksi tarkemmin näihin termeihin sekä miten niitä voidaan hyödyntää sijoittamisessa ja treidaamisessa.

Markkinoiden suuntauksien erot

Bearish ja bullish kuvastavat markkinoiden vastakkaisia suuntauksia. Nämä markkinoiden suuntaukset vaikuttavat siihen, miten sijoittajat näkevät markkinat ja miten he reagoivat markkinoiden muutoksiin. Bearish ja bullish ovat keskeisiä aiheita osakemarkkinoiden ja muiden talousmarkkinoiden analysoinnissa, ja ne auttavat sijoittajia ymmärtämään, miten markkinat voivat kehittyä tulevaisuudessa.

 

Bearish

Niin kutsutuilla karhumarkkinoilla (bearish) sijoittajat odottavat osakkeiden, hyödykkeiden tai muiden sijoituskohteiden arvon laskevan. Bearish edustaa siis laskumarkkinoita. Tällaisissa markkinaolosuhteissa sijoittajat voivat keskittyä enemmän lyhyeksimyymiseen (shorttaamiseen), ostaa vaihtoehtoisia sijoituskohteita tai pitää varansa käteisenä odottaen parempia ostopaikkoja markkinoilta. Karhumarkkinoiden aikaan yleensä talouden näkymät voivat olla synkät, ja sijoittajat odottavat negatiivisia uutisia ja laskusuhdanteita. Heillä on pessimistinen näkemys markkinoista ja tällöin usein pyritäänkin suojaamaan pääomaa.

 

Bullish

Härkämarkkinoilla (bullish) sen sijaan sijoittajat ovat optimistisempia. He odottavat sijoituskohteiden arvon nousevan ja uskovat talouden olevan vahva. Bullish edustaa siis nousumarkkinoita. Tällaisissa markkinaolosuhteissa sijoittajat voivat keskittyä enemmän ostamiseen (longaamiseen) ja etsiä potentiaalisia kohde-etuuksia, joita ostaa omaan salkkuun. Härkämarkkinoilla vallitsee yleensä positiivinen tunnelma, ja sijoittajat ovat varmempia tekemään ostopäätöksiä markkinoilla.

 

Markkinoiden muutos

On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että karhu- ja härkämarkkinat eivät ole pysyviä. Markkinoiden tila voi vaihdella karhumarkkinasta härkämarkkinaan tai toisinpäin aika-ajoin, ja sijoittajien on sopeuduttava näihin muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Hyvä sijoittaja osaa tunnistaa merkit siitä, milloin markkinat saattavat kääntyä, ja reagoida niihin oikein. Erityisesti treidaamisessa tämä on äärimmäisen tärkeää. Oman näkemyksen muuttaminen markkinoista voi olla hankalaa, jos taustalla on ollut pitkään esimerkiksi karhumarkkina, josta siirrytään härkämarkkinaan. Mitä nopeammin tämän osaa huomioida ja vaihtaa omaa näkemystä, sitä paremmin markkinoilla voi toimia.

 

Bearish & bullish treidaamisessa

Nousevien ja laskevien markkinoiden hyödyntäminen treidaamisessa on avainasemassa, ja treidaajan olisi hyvä tietää, millaisessa markkinassa tällä hetkellä ollaan menossa. Suuri hyöty, mikä treidaamisessa on se, että siinä pystytään hyödyntämään sekä nousevia, että laskevia markkinoita. Pitkäaikainen sijoittaja voi etsiä markkinoilta vain ostopaikkoja, ja siten toivoa, että voi myydä sijoitukset pois korkeammalla hinnalla. Jos markkina lähtee laskuun, voi sijoitus ajautua tappiolle. Treidaamisessa voidaan samalla tavalla tehdä ostoja nousumarkkinan aikaan ja myydä sijoitukset pois korkeammalla hinnalla samaan tapaan, kuin pitkäaikaisesssa sijoittamisessa. Tämän lisäksi, treidaaja voi myös hyötyä laskumarkkinoista lyhyeksimyymällä (shorttaamalla) markkinaa, jolloin treidaaja tekee tuottoa hintojen mennessä alaspäin. Treidaamisessa saadaan siis tehokkaasti hyödynnettyä molemmat markkinaympäristöt.

Karhu- ja härkämarkkinat voivat auttaa myös riskienhallinnassa. Karhuna toimiminen voi auttaa suojaamaan sijoitusvaroja heikommissa markkinaolosuhteissa, kun taas härkänä toimiminen voi tuottaa voittoa vahvoina aikoina.

 

Lopuksi

Sijoittaminen on aina riskialtista, ja markkinoiden ennustaminen on kokeneellekin sijoittajalle haastavaa. Karhu- ja härkämarkkinat tarjoavat kuitenkin sijoittajille tärkeitä vihjeitä ja näkemyksiä markkinoiden tilanteesta. On tärkeää muistaa, että sijoittaminen vaatii aina harkintaa, tutkimista ja pitkäjänteisyyttä. Olipa kyseessä sitten karhu- tai härkämarkkinat, menestyksekäs sijoittaminen ja treidaaminen perustuu huolelliseen suunnitteluun ja jatkuvaan markkinoiden seurantaan.

Opas treidaamiseen tarvittavista välineistä

Lataa Ilmainen Opas!

Lue Lisää

Yhteisö

Kurssit

Yritys

Perustaja

Yhteistyöt

Seuraa Sosiaalisessa Mediassa

Risk Disclosure: Futures and forex trading contains substantial risk and is not for every investor. An investor could potentially lose all or more than the initial investment. Risk capital is money that can be lost without jeopardizing ones’ financial security or life style. Only risk capital should be used for trading and only those with sufficient risk capital should consider trading. Past performance is not necessarily indicative of future results. Live Trade Room Disclosure: This presentation is for educational purposes only and the opinions expressed are those of the presenter only. All trades presented should be considered hypothetical and should not be expected to be replicated in a live trading account. Please see full disclaimer here.

Ennakkomyynti -30%!

Uusi verkkokurssimme ”Mastering Technical Analysis – Ammattilaisen Työkalut Markkinoiden Analysointiin” on nyt ennakkomyynnissä!

Tutustu kurssiin ja hyödynnä alennuskoodi ”MTAEM30” alla olevasta painikkeesta!