Päiväkauppa VS Pitkäaikainen Sijoittaminen

Sijoittaminen on monille houkutteleva ja potentiaalinen tapa kasvattaa varallisuuttaan. Sijoitusmaailmassa on useita erilaisia strategioita, ja kaksi hyvin erilaista näistä ovat päiväkauppa sekä pitkäaikainen sijoittaminen. Näiden kahden sijoitusmuodon ymmärtäminen on tärkeää, jotta sijoittaja voi ymmärtämää, mikä strategia voisi olla sopivin hänen oman sijoitustavoitteensa saavuttamiseksi.

Päiväkauppa eli treidaus

Päiväkauppa eli treidaaminen on aktiivinen sijoitusstrategia, jossa sijoittaja ostaa ja myy sijoituskohteita aktiivisesti, yleensä saman kaupankäyntipäivän aikana. Treidaaja pyrkii hyödyntämään lyhyen aikavälin hintavaihteluita markkinoilla voittojen saavuttamiseksi. Päiväkauppa vaatii usein nopeita päätöksiä ja jatkuvaa seurantaa markkinoista ja markkinoiden liikkeistä.

Hyödyt:
 • Nopeat voitot: Treidaus tarjoaa mahdollisuuden nopeisiin voittoihin; treidaajat pyrkivät hyödyntämään markkinoiden lyhytaikaisia heilahteluja ja voivat onnistuessaan tehdä voittoa hyvinkin nopeasti, esimerkiksi jopa sekunneissa.
 • Volatiliteetin hyödyntäminen: Suuri volatiliteetti voi auttaa treidaajaa toimimaan markkinoilla ja hyödyntämään paremmin markkinaliikkeitä.
 • Vapaus: Jos treidaamisessa menestyy, se voi tarjota todella paljon vapautta sekä mahdollisuuden työskennellä käytännössä mistä tahansa.
 • Oma pomo: Jos on täysipäiväinen treidaaja, tällöin ei ole tilivelvollinen kenellekkään muulle kuin itselleen. Treidaajalla on vapaus valita työaikansa ja paikkansa.
 • Jatkuva kehittyminen: Treidaaminen on todella opettavaista ja treidaamisessa on mahdollisuus oppia ja kehittyä usealla eri osa-alueella.

 

Haitat:
 • Tappiot: Treidaaminen on erittäin riskialtista ja sisältää suuren mahdollisuuden tappioihin.
 • Stressi: Jatkuva markkinoiden seuraaminen ja nopeat päätökset voivat aiheuttaa stressiä.
 • Intensiivinen seuranta: Treidaaminen vaatii aktiivista markkinoiden seuraamista. Jos sinulla ei ole käytössäsi tarvittavia aikaresursseja, on hyvä pohtia, onko treidaaminen sinulle soveltuva sijoitustyyli.
 • Kilpailu: Treidaajat joutuvat kilpailemaan muiden treidaajien lisäksi ammattimaisia sijoittajia sekä muita vastaavia toimijoita vastaan.

 

Pitkäaikainen sijoittaminen

Pitkäaikainen sijoittaminen on strategia, jossa sijoittaja ostaa sijoituskohteita ja tarkoituksena on pitää niistä kiinni pidemmän aikaa, yleensä useita vuosia tai vuosikymmeniä. Tavoitteena on hyötyä pitkän aikavälin kasvusta ja sijoitusten arvonnoususta. Pitkäaikainen sijoittaminen voidaan kuvata niin sanotusti ”perinteisemmäksi sijoittamiseksi”. Pitkäaikainen sijoittaminen on huomattavasti yleisempää, kuin esimerkiksi treidaaminen.

Hyödyt:
 • Pitkän aikavälin näkymä: Pitkäaikainen sijoittaminen tarjoaa suojaa lyhyen aikavälin markkinavaihteluilta, koska sijoitusstrategia perustuu pitkälle aikavälille. Markkinoita ei välttämättä tarvitse seurata päivittäin tai juuri ollenkaan.
 • Vähemmän päivittäistä seurantaa ja stressiä: Pitkäaikainen sijoittaminen ei vaadi jatkuvaa markkinoiden seuraamista ja päätöksentekoa, jolloin se on myös vähemmän stressaavaa. Pitkäaikainen sijoittaminen sopii esimerkiksi sijoittajille, jotka eivät halua viettää koko päiväänsä markkinoiden seuraamiseen. Sijoittamista voi myös harjoittaa helposti esimerkiksi automaattisilla kuukausisijoituksilla, jotka toimivat automaatiolla.
Haitat:
 • Pidempi odotusaika voitoille: Pitkäaikainen sijoittaminen vaatii kärsivällisyyttä. Sijoitusten arvonnousua voi joutua odottamaan yleensä pitkään.
 • Riskit: Pitkäaikainen sijoittaminen ei ole myöskään riskitöntä. Markkinoilla voi tapahtua laskua, jolloin myös pitkäaikaiset sijoitukset voivat mennä tappiolle.

 

Yhteenveto

Treidaaminen ja pitkäaikainen sijoittaminen ovat kaksi hyvin erilaista sijoitusstrategiaa. Kumpi niistä sopii parhaiten, riippuu sijoittajan omista tavoitteista, riskinsietokyvystä ja aikaresursseista. Päiväkauppa tarjoaa mahdollisuuden nopeisiin voittoihin, mutta se on erittäin riskialtista ja vaatii jatkuvaa seurantaa sekä ennen kaikkea harjoitusta. Pitkäaikainen sijoittaminen sen sijaan vaatii kärsivällisyyttä, mutta se tarjoaa suojaa lyhyen aikavälin markkinavaihteluilta.

Sijoittajien tulisi harkita omia tavoitteitaan ja resurssejaan ennen, kuin he valitsevat sijoitusstrategiansa. Sijoittajan on myös mahdollista yhdistää näitä strategioita sekä käyttää niitä molempia omassa sijoitussalkussaan. Tärkeää on olla hyvin perillä omasta riskinsietokyvystään sekä sijoitustavoitteistaan.

Sijoittaminen on aina riskialtista, ja jokaisen sijoittajan tulee tehdä sijoituspäätöksensä omien taloudellisten tavoitteidensa ja riskinsietokykynsä perusteella.

Opas treidaamiseen tarvittavista välineistä

Lataa Ilmainen Opas!

Lue Lisää

Yhteisö

Kurssit

Yritys

Perustaja

Yhteistyöt

Seuraa Sosiaalisessa Mediassa

Risk Disclosure: Futures and forex trading contains substantial risk and is not for every investor. An investor could potentially lose all or more than the initial investment. Risk capital is money that can be lost without jeopardizing ones’ financial security or life style. Only risk capital should be used for trading and only those with sufficient risk capital should consider trading. Past performance is not necessarily indicative of future results. Live Trade Room Disclosure: This presentation is for educational purposes only and the opinions expressed are those of the presenter only. All trades presented should be considered hypothetical and should not be expected to be replicated in a live trading account. Please see full disclaimer here.

Ennakkomyynti -30%!

Uusi verkkokurssimme ”Mastering Technical Analysis – Ammattilaisen Työkalut Markkinoiden Analysointiin” on nyt ennakkomyynnissä!

Tutustu kurssiin ja hyödynnä alennuskoodi ”MTAEM30” alla olevasta painikkeesta!