Päiväkaupan Verotus Suomessa – Mitä Sinun Tulisi Tietää?

Jokaisen treidaajan tulisi olla tietoinen päiväkaupan verotuksesta, jotta osataan toimia lainsäädännön mukaisesti sekä vältytään mahdollisilta seuraamuksilta. Päiväkaupassa osakkeita ostetaan ja myydään saman päivän aikana, tavoitteena saada voittoa lyhyen aikavälin hintavaihteluista. Nämä kaupat huomioidaan myös verotuksessa, kuten normaalistikin sijoitusten kanssa.

Päiväkaupan vaikutus verotukseen

Suomessa päiväkauppaan liittyvät tuotot ovat verotettavaa tuloa. Verotus perustuu pääasiassa pääomatuloveroon. Sijoitusten voittoja verotetaan 30%, jos pääomatuloja on enintään 30 000€ ja 34%, jos niitä on enemmän kuin 30 000€. Treidaajat ovat velvollisia ilmoittamaan verottajalle kaikki saamansa voitot ja tappiot. Verottaja voi vaatia käydyistä kaupoista hyvin tarkat tiedot, jonka takia on tärkeää pitää yllä tarkkaa kirjaa kaikista käydyistä kaupoista. Jos kaupat käydään esimerkiksi suomalaisen pankin kautta, pankki yleensä ilmoittaa tiedot suoraan verottajalle.

Päiväkaupan verotukseen Suomessa vaikuttaa verovuoden aikana tapahtuvien voittojen lisäksi myös tappiot. Tämä tarkoittaa sitä, että treidaaja voi vähentää verotuksessaan verovuoden aikana syntyneet tappiot voitoistaan. Mikäli treidaamisesta aiheutuu tappioita, ne voi vähentää verotuksessa. Tärkeänä huomiona kuitenkin, että vähennyskelpoisuus ei välttämättä sovellu kaikkiin omaisuusluokkiin, kuten johdannaisiin (yksityishenkilönä).

Verotuksen lisäksi treidaamisessa voi olla paljon muita kuluja, kuten välityspalkkioita. Nämä kulut ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia verotuksessa. Tämä tarkoittaa, että treidaajat voivat vähentää nämä kulut kokonaistulostaan, mikä voi pienentää verotettavaa tuloa.

 

Treidaaminen yksityishenkilönä vs. ammattitreidaajana – Miten näkyy verotuksessa?

Suomessa päiväkaupan verotus riippuu ensisijaisesti siitä, kuinka usein henkilö tekee kauppaa ja kuinka suuria voittoja hän saavuttaa eli kuinka suuri sijoittajan kokonaistulo on. Yksityishenkilöt, jotka tekevät harvakseltaan kauppoja, verotetaan pääsääntöisesti pääomatulona. Pääomatuloista maksetaan Suomessa kiinteä vero, joka on tietty prosenttiosuus saaduista voitoista.

Päiväkauppaa ammattimaisesti harjoittavat henkilöt saattavat olla velvollisia maksamaan ansio- tai elinkeinotuloveroa, riippuen toimintansa laajuudesta. Treidaaja, joka tekee kauppaa säännöllisesti ja pitää sitä liiketoimintanaan, voidaan luokitella elinkeinonharjoittajaksi. Tämä tarkoittaa, että hänen on ilmoitettava tulonsa elinkeinotoiminnan tuloina, ja hän voi vähentää liiketoiminnan kustannukset verotuksessaan. Useasti tälläisessä tilanteessa treidaajalla voi olla oma yhtiö, jonka alla treidaaminen tapahtuu. Tämä tuo myös verotukselliseen puoleen omia etujaan.

 

Yhteenveto

Treidaamisen verotus Suomessa riippuu suuresti siitä, kuinka usein kauppaa tehdään, kuinka suuria voittoja saavutetaan ja pidetäänkö päiväkauppaa ammattimaisena liiketoimintana. Pääomatulovero koskee niitä, jotka tekevät harvakseltaan kauppaa, kun taas elinkeinotulovero voi koskea niitä, jotka harjoittavat päiväkauppaa säännöllisesti ja ammattimaisesti. Tappioiden ja muiden oleellisten kulujen vähentäminen voitoista voi auttaa tasoittamaan päiväkaupan tuloksia ja optimoimaan verotukselliset velvoitteet. Muista, että verotukseen liittyvä lainsäädäntö ja säännöt voivat muuttua ajan kuluessa. Jos verotukseen liittyvät asiat ovat epäselviä, parhaimman vastauksen saa aina suoraan verottajalta.

Opas treidaamiseen tarvittavista välineistä

Lataa Ilmainen Opas!

Lue Lisää

Yhteisö

Kurssit

Yritys

Perustaja

Yhteistyöt

Seuraa Sosiaalisessa Mediassa

Risk Disclosure: Futures and forex trading contains substantial risk and is not for every investor. An investor could potentially lose all or more than the initial investment. Risk capital is money that can be lost without jeopardizing ones’ financial security or life style. Only risk capital should be used for trading and only those with sufficient risk capital should consider trading. Past performance is not necessarily indicative of future results. Live Trade Room Disclosure: This presentation is for educational purposes only and the opinions expressed are those of the presenter only. All trades presented should be considered hypothetical and should not be expected to be replicated in a live trading account. Please see full disclaimer here.

Ennakkomyynti -30%!

Uusi verkkokurssimme ”Mastering Technical Analysis – Ammattilaisen Työkalut Markkinoiden Analysointiin” on nyt ennakkomyynnissä!

Tutustu kurssiin ja hyödynnä alennuskoodi ”MTAEM30” alla olevasta painikkeesta!