Viputuotteiden Hyödyntäminen Treidaamisessa

Mitä viputuotteet ovat ja miten niitä voidaan tehokkaasti hyödyntää treidaamisessa? Artikkelissa käsittelemme viputuotteiden vaikutusta treidaamiseen ja sijoittamiseen.

Mainos yhteystyössä Vontobelin kanssa.

Mitä ovat viputuotteet?

Viputuotteet ovat sijoitusinstrumentteja, jotka tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden käyttää vipuvaikutusta sijoituksiensa kasvattamiseksi. Viputuotteet sisältävät siis niin kutstuttua vipuvaikutusta, jonka seurauksena hintaliikkeet ovat suurempia.  Viputuotteet voivat tarjota hyviä mahdollisuuksia finanssimarkkinoilla antaen potentiaalisesti suurempia tuottoja, mutta ne sisältävät myös suuret riskit, koska myös tappiot voivat kasvaa huomattavasti vipuvaikutuksen takia. Viputuotteita käyttäessä onkin äärimmäisen tärkeää huolehtia asianmukaisesti riskien- ja kassanhallinnasta.

 

Miten viputuotteet toimivat?

Viputuotteet, kuten vipuvaikutukselliset sertifikaatit ja warrantit, mahdollistavat sijoittajille sijoittamisen suuremmalla pääomalla, kuin heillä todellisuudessa on varaa. Esimerkiksi 10-kertainen vipuvaikutus tarkoittaa, että sijoittaja voi sijoittaa 1000 euroa viputuotteeseen, mutta position koko vastaa todellisuudessa 10 000 euroa. Viputuotteet mahdollistavat siis huomattavasti suurempien positiokokojen käytätmisen, vaikka todellisuudessa siihen ei välttämättä olisi mahdollisuutta. Viputuotteita voi olla erilaisilla kertoimilla, jotkut voivat olla vain 1-2 kertaisia, kun taas jotkut jopa yli 100 kertaisia. Mitä suurempi vipukerroin on, sitä suuremmat voitot on mahdollista saada, jos näkemys markkinoiden liikkeestä on oikea. Jos näkemys markkinoiden suunnasta on kuitenkin väärä, suurella vipukertoimella tappiot voivat olla merkittäviä.

 

Mahdollisuudet viputuotteissa

Viputuotteet tarjoavat houkuttelevia mahdollisuuksia sijoittajille sekä erityisesti treidaajille. Ne voivat kasvattaa sijoitusten potentiaalista tuottoa huomattavasti, mikäli markkinat liikkuvat odotetusti. Viputuotteet mahdollistavat markkinoille pääsyn myös pienemmällä pääomalla, jolla on myös mahdollista tehdä kohtalaista tuottoa.

Viputuotteita käytetään pääsääntöisesti lyhyillä aikaväleillä, jolloin ne soveltuvatkin erinomaisesti treidaamiseen ja nopeiden markkinaliikkeiden höydyntämiseen. Viputuotteet ovatkin erityisesti aktiivisten treidaajien suosiossa, koska pienistä markkinaliikkeistä voidaan saada paras mahdollinen hyöty irti vipuvaikutuksen ansiosta. Pitkäaikaiseen sijoittamiseen viputuotteet eivät ole aina paras vaihtoehto.

Treidaa viputuotteilla

 

Riskit viputuotteissa

Vaikka viputuotteet voivat tarjota mahdollisuuksia ja potentiaalisesti suurempia tuottoja, niihin liittyy myös merkittäviä riskejä yleisen markkinariskin lisäksi. Koska vipuvaikutus voi kasvattaa voittoja, voi se myös kasvattaa merkittävästi tappioita. Pienikin markkinoiden epäsuotuisa liike voi johtaa suuriin tappioihin, ja viputuotteiden käyttö voi altistaa sijoittajan suuremmille riskeille, kuin perinteiset sijoitusinstrumentit. Erityisesti, jos käytössä on suurella vipukertoimella oleva viputuote, voi tappiot johtaa koko sijoitetun pääoman menettämiseen. Viputuotteita käytettäessä onkin tärkeää muistaa huomioida mahdollinen vipukerroin, joka sijoitustuotteessa on. Tämän lisäksi on tärkeää huomioida asianmukainen riskien- ja kassanhallinta, jolloin suuremmilta tappioilta voidaan välttyä, jos markkinat liikkyvät epäsuotuisaan suuntaan. Lisäksi, jos tuotteen valuutta eroaa kohde-etuuden valuutasta, tuotteen arvo riippuu myös vastaavien valuuttojen välisestä vaihtokurssista.

 

Viputuotteiden käyttäminen

Ennen viputuotteiden käyttämistä, sijoittajan on tärkeää ymmärtää vipuvaikutuksen toiminta perinpohjaisesti. Ilman pohjatutkimusta viputuotteiden käyttäminen voi tuntua monimutkaiselta ja voi johtaa helposti huonoihin päätöksiin. Oma riskitaso on hyvä tuntea hyvin sekä huolehtia tarkasta suunnitelmasta, ennen kuin aloittaa käymään kauppaa viputuotteilla. Ihmisen tunteet ja psykologinen puoli voi myös nousta huomattavasti enemmän esiin, kun käydään kauppaa erityisesti suurella vipukertoimella olevilla viputuotteilla. Tämä on myös erityisen tärkeää huomioida ennen viputuotteiden varsinaista käyttöä. Ennen viputuotteiden käyttöä on myös tärkeää tutustua aina viputuotteen esitteeseen, erityisesti lopullisiin ehtoihin, jolloin voi välttyä epäselvyyksiltä.

 

Missä viputuotteilla voi käydä kauppaa?

Suomessa viputuotteisiin helpoiten pääsee käsiksi Nordnetin kautta. Palvelusta löydät esimerkiksi Vontobelin tarjoamia viputuotteita, joka toimii näiden tuotteiden liikkellelaskijana. Nordnetin palvelusta löydätkin kattavan määrän viputuotteita, joiden taustalla toimii Vontobel. Valikoimasta löytyy niin pienemmällä vipukertoimella sekä korkeammalla vipukertoimella olevia viputuotteita, jolloin on helpompaa löytää omaan riskitasoon soveltuva viputuote.

Tutustu Vontobelin tuotteisiin

 

Johtopäätös

Viputuotteet voivat tarjota sijoittajille sekä erityisesti treidaajille houkuttelevia mahdollisuuksia markkinoilla, mutta niiden käyttö vaatii harkittua ja tietoista lähestymistapaa. Viputuotteet voivat edistää omaa sijoittamista ja treidaamista, mutta altistavat samalla suuremmalle riskille. Mahdolliset riskit on hyvä tiedostaa, ennen kuin alkaa käymään kauppaa viputuotteilla. Lisäksi on tärkeää olla tietoinen tuotemaksuista ja kustannuksista, jotka vähentävät potentiaalista tuottoa. Riskienhallinta, tarkka suunnitelma sekä psykologinen puoli ovatkin tärkeässä roolissa, kun käydään kauppaa viputuotteilla. Näihin tuotteisiin sijoittajana kannat myös liikkeeseenlaskijan luottoriskin.

 

Lue lisää viputuotteista

 

Tärkeä huomautus

Tämä tiedote ei ole sijoitusneuvontaa eikä sijoitus- tai sijoitusstrategiasuositus vaan mainos. Täydelliset tiedot arvopapereista, erityisesti sijoituksen rakenteesta ja siihen liittyvistä riskeistä, on kuvattu ohjelmaesitteessä ja sen mahdollisissa liitteissä sekä lopullisissa ehdoissa.

Mahdollisten sijoittajien tulisi lukea nämä asiakirjat ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Kyseiset asiakirjat ja avaintietoasiakirja on julkaistu liikkeeseenlaskijan (Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Saksa) verkkosivuilla osoitteessa prospectus.vontobel.com ja ne ovat saatavilla maksutta liikkeeseenlaskijalta. Esitteen hyväksymistä ei pidä ymmärtää arvopapereiden hyväksymiseksi. Arvopaperit ovat tuotteita, jotka eivät ole yksinkertaisia ja joita saattaa olla vaikea ymmärtää.

Opas treidaamiseen tarvittavista välineistä

Lataa Ilmainen Opas!

Lue Lisää

Yhteisö

Kurssit

Yritys

Perustaja

Yhteistyöt

Seuraa Sosiaalisessa Mediassa

Risk Disclosure: Futures and forex trading contains substantial risk and is not for every investor. An investor could potentially lose all or more than the initial investment. Risk capital is money that can be lost without jeopardizing ones’ financial security or life style. Only risk capital should be used for trading and only those with sufficient risk capital should consider trading. Past performance is not necessarily indicative of future results. Live Trade Room Disclosure: This presentation is for educational purposes only and the opinions expressed are those of the presenter only. All trades presented should be considered hypothetical and should not be expected to be replicated in a live trading account. Please see full disclaimer here.

Ennakkomyynti -30%!

Uusi verkkokurssimme ”Mastering Technical Analysis – Ammattilaisen Työkalut Markkinoiden Analysointiin” on nyt ennakkomyynnissä!

Tutustu kurssiin ja hyödynnä alennuskoodi ”MTAEM30” alla olevasta painikkeesta!