Treidauspäiväkirja – Mikä Sen Merkitys On?

Yksi tehokas keino seurata ja arvioida omaa sijoitusstrategiaa sekä oppia virheistä on pitää aiheeseen suunniteltua treidauspäiväkirjaa. Treidauspäiväkirja voi olla toimiva työkalu kokemuksesta riippumatta, ja voi auttaa seuraamaan omaa kehitystä sekä mahdollistaa tehokkaasti virheistä oppimisen.

Mikä treidauspäiväkirja on?

Treidauspäiväkirja on ikään kuin sijoittajan henkilökohtainen päiväkirja, johon merkataan kaikki sijoitustoimintaan liittyvät asiat, kuten toteutuneet kaupat sekä niiden tuomat tulokset. Se voi olla fyysinen muistikirja, digitaalinen tiedosto tai oma sovellus, mutta sen tarkoitus on aina sama: auttaa sijoittajaa seuraamaan omaa kehitystä, analysoimaan omia päätöksiään sekä ennen kaikkea kehittymään paremmaksi sijoittajaksi ja treidaajaksi.

 

Treidauspäiväkirjan merkitys korostuu useilla eri tavoilla:

Tavoitteiden asettaminen: Päiväkirja voi auttaa treidaajaa asettamaan selkeät tavoitteet ja suunnitelmat sijoitustoiminnalleen. Tavoitteet voivat olla lyhyt- tai pitkäaikaisia. Esimerkiksi tähän voi sisältyä päivittäiset tai viikottaiset tavoitteet, mutta myös vuoden tai useiden vuosien tavoitteet.

Seuranta ja analyysi: Toinen tärkeä hyöty treidauspäiväkirjassa on tietojen konkreettinen tallentaminen. Päiväkirjassa treidaaja voi pitää kirjaa kaikista kaupoistaan, tuloksista, sijoitussalkun kehityksestä, psykologisesta puolesta ja niin edelleen. Kirjaamalla ylös treidaamiseen liittyviä asioita, treidaaja saa kattavan kuvan siitä, mitä toimii ja mikä ei. Tietojen konkreettinen tallentaminen voi myös auttaa suunnittelemaan pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita ja seuraamaan niiden edistymistä.

Strategiassa pysyminen: Treidauspäiväkirja voi myös auttaa treidaajaa pysymään omassa suunnitelmassaan pitkäjänteisesti. Kun omat tavoitteet ja strategia on kirjattuna ylös, on niitä helpompi ja selkeämpi noudattaa, vaikka vastaan tulisikin tappiollinen kausi.

Oma käyttäytyminen: Kirjoittaminen ja asioiden merkkaaminen ylös voi auttaa treidaajaa merkittävästi ymmärtämään omaa käyttäytymistä treidaamisen aikana. Oman käyttäytymisen tunnistaminen voi auttaa tekemään sijoituspäätöksiä, jotka ovat paremmin linjassa omien tarpeiden ja tavoitteiden kanssa.

Tunteiden hallinta: Treidaaminen voi olla tunteiden vuoristorataa, ja päiväkirja voi auttaa pitämään nämä tunteet kurissa paremmin. Asioiden merkkaaminen ylös voi auttaa purkamaan stressiä ja epävarmuutta ja pitämään päätöksentekoprosessin objektiivisena.

Oppiminen virheistä: Jokainen treidaaja tekee virheitä eikä niiltä voi välttyä. Päiväkirja voi auttaa varmistamaan, että nämä virheet eivät mene ”hukkaan”. Kirjoittamalla ylös virheet ja niiden syyt, treidaaja voi oppia niistä ja välttää toistamasta niitä tulevaisuudessa. Yksi päiväkirjan suurimmista hyödyistä onkin treidaajan reflektiokyvyn kehittyminen. Kun treidaaja kirjaa ylös kaikki sijoituspäätöksensä, hän voi myöhemmin palata niihin ja arvioida, miten päätökset ovat vaikuttaneet hänen osaamiseensa ja kehitykseen. Tämä auttaa treidaajaa oppimaan virheistään ja parantamaan päätöksentekokykyään tulevaisuudessa.

 

Yhteenveto

Vaikka treidauspäiväkirjan ylläpitäminen voi tuntua ylimääräiseltä työltä ja turhalta, sen hyödyt voivat olla merkittäviä erityisesti treidaamisen alkuvaiheessa. Se auttaa treidaajaa oppimaan itsestään ja omasta sijoituskäyttäytymisestään, mikä puolestaan voi johtaa parempiin sijoituspäätöksiin.

Kaiken kaikkiaan treidauspäiväkirja on tehokas työkalu, joka auttaa yksilöitä seuraamaan sijoitusstrategiansa kehittymistä ja oppimaan omista virheistään. Se voi olla avain omien sijoitustavoitteidensa saavuttamiseksi. Jokaisen sijoittajan, niin aloittelijan kuin kokeneenkin, olisi hyvä harkita päiväkirjan pitämistä treidaamisesesta ja sijoituksistaan, jotta hän voi kehittää omia sijoitustaitojaan eteenpäin.

Opas treidaamiseen tarvittavista välineistä

Lataa Ilmainen Opas!

Lue Lisää

Yhteisö

Kurssit

Yritys

Perustaja

Yhteistyöt

Seuraa Sosiaalisessa Mediassa

Risk Disclosure: Futures and forex trading contains substantial risk and is not for every investor. An investor could potentially lose all or more than the initial investment. Risk capital is money that can be lost without jeopardizing ones’ financial security or life style. Only risk capital should be used for trading and only those with sufficient risk capital should consider trading. Past performance is not necessarily indicative of future results. Live Trade Room Disclosure: This presentation is for educational purposes only and the opinions expressed are those of the presenter only. All trades presented should be considered hypothetical and should not be expected to be replicated in a live trading account. Please see full disclaimer here.

Ennakkomyynti -30%!

Uusi verkkokurssimme ”Mastering Technical Analysis – Ammattilaisen Työkalut Markkinoiden Analysointiin” on nyt ennakkomyynnissä!

Tutustu kurssiin ja hyödynnä alennuskoodi ”MTAEM30” alla olevasta painikkeesta!