Markkinakatsaus Viikko 16

Tässä artikkelissa käsittelemme kuluneen viikon tapahtumia markkinoilla teknisen analyysin näkökulmasta.

S&P 500

Viikko avautui S&P500 indeksissä hintaan 5149,67$ ja sulkeutui hintaan 4967,24$. Viikon aikana markkinoilla nähtiin laskua, kaikkiaan -3,54%.

Kuluneella viikolla markkinat jatkoivat vahvaa laskua alaspäin. Hinta on laskenut huipuista noin 6%. Hinta on valunut myös selkeästi lyhyempien aikavälien liukuvien keskiarvojen alle. Myös EMA25 on rikkomassa MA50 liukuvan keskiarvon alaspäin, mikä heikentää teknistä kuvaa entisestään. Markkinan tekinen kuva lyhyemmällä aikavälillä on kääntynyt siis selkeästi heikompaan asemaan.

Jos markkinoilla nähdään vielä laskun jatkumista, potentiaalisena tukitasona tai -alueena voi mahdollisesti toimia hintaväli ~4920$-4950$. Jos tästä tasosta rikkoudutaan alaspäin, seuraavia mahdollisia tukitasoja voi olla hinnoissa ~4840$ ja ~4680$-4760$.

RSI-indikaattori alkaa lähenemään ylimyytyä tilaa, joka voisi indikoida korjausliikkeen olevan melko lopuillaan, ja markkinalla voitaisi kenties nähdä vähintäänkin hetkellistä liikettä takaisin ylöspäin. Lyhyemmän aikavälin liukuvat ovat kuitenkin kääntyneet laskuun, joten mahdollinen liike ylöspäin voi jäädä kuitenkin suhteellisen pieneksi tai hetkelliseksi.

Jotta markkinan tekninen kuva paranisi, tulisi hinnan päästä rikkomaan lyhyemmän aikavälin liukuvat keskiarvot takaisin ylöspäin. Mahdollisessa nousuliikkeessä nämä voivat toimia vastuksena hinnan nousulle.

Hyödynnä markkinaliikkeitä molempiin suuntiin:

NASDAQ

Viikko avautui NASDAQ indeksissä hintaan 18143,25$ ja sulkeutui hintaan 17037,65$. Viikon aikana markkinoilla nähtiin laskua, kaikkiaan -6,09%.

Myös NASDAQin puolella nähtiin vahvaa laskua kuluneella viikolla. Hinta on laskenut huipuista noin 8%. NASDAQin puolella on myös valuttu selkeästi lyhyempien aikavälien liukuvien keskiarvojen alapuolelle. EMA25 on myös mennyt MA50 liukuvan keskiarvon alapuolelle, mikä asettaa teknistä kuvaa heikommaksi.

Potentiaalinen tukitaso / -alue pystyttiin havaitsemaan hintavälillä ~17130$-17400$, mutta perjantaina tästä tasosta rikkouduttiin alaspäin. Seuraava potentiaalinen tukitaso voi mahdollisesti olla välillä ~16250$-16600$. 200 päivän liukuva keskiarvo on myös tällä hetkellä kyseisellä alueella, mikä indikoisi lisävahvistusta potentiaalisesta tukitasosta kyseisellä hintatasolla.

RSI-indikaattori alkaa lähenemään ylimyytyä tilaa, joka voisi indikoida korjausliikkeen olevan melko lopuillaan, ja markkinalla voitaisi kenties nähdä vähintäänkin hetkellistä liikettä takaisin ylöspäin. Lyhyemmän aikavälin liukuvat ovat kuitenkin kääntyneet laskuun, joten mahdollinen liike ylöspäin voi jäädä kuitenkin suhteellisen pieneksi tai hetkelliseksi.

Jotta markkinan tekninen kuva paranisi, tulisi hinnan päästä rikkomaan lyhyemmän aikavälin liukuvat keskiarvot takaisin ylöspäin. Mahdollisessa nousuliikkeessä nämä voivat toimia vastuksena hinnan nousulle.

Hyödynnä markkinaliikkeitä molempiin suuntiin:

Tärkeä huomautus

Tämä tiedote ei ole sijoitusneuvontaa eikä sijoitus- tai sijoitusstrategiasuositus vaan mainos. Täydelliset tiedot arvopapereista, erityisesti sijoituksen rakenteesta ja siihen liittyvistä riskeistä, on kuvattu ohjelmaesitteessä ja sen mahdollisissa liitteissä sekä lopullisissa ehdoissa.

Mahdollisten sijoittajien tulisi lukea nämä asiakirjat ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Kyseiset asiakirjat ja avaintietoasiakirja on julkaistu liikkeeseenlaskijan (Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Saksa) verkkosivuilla osoitteessa prospectus.vontobel.com ja ne ovat saatavilla maksutta liikkeeseenlaskijalta. Esitteen hyväksymistä ei pidä ymmärtää arvopapereiden hyväksymiseksi. Arvopaperit ovat tuotteita, jotka eivät ole yksinkertaisia ja joita saattaa olla vaikea ymmärtää. Tiedoissa viitataan simuloidun aiemman tuotto- tai arvonkehityksen numerotietoihin tai ne sisältävät numerotietoja tällaisesta tuotto- tai arvonkehityksestä. Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä.

Opas treidaamiseen tarvittavista välineistä

Lataa Ilmainen Opas!

Lue Lisää

Yhteisö

Kurssit

Yritys

Perustaja

Yhteistyöt

Seuraa Sosiaalisessa Mediassa

Risk Disclosure: Futures and forex trading contains substantial risk and is not for every investor. An investor could potentially lose all or more than the initial investment. Risk capital is money that can be lost without jeopardizing ones’ financial security or life style. Only risk capital should be used for trading and only those with sufficient risk capital should consider trading. Past performance is not necessarily indicative of future results. Live Trade Room Disclosure: This presentation is for educational purposes only and the opinions expressed are those of the presenter only. All trades presented should be considered hypothetical and should not be expected to be replicated in a live trading account. Please see full disclaimer here.

Verkkokurssi Treidaamisesta