Bitcoinin Puoliintuminen

Mainos, artikkeli on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Vontobelin kanssa.

Bitcoinin Puoliintuminen

Kryptovaluutat ovat olleet paljon esillä mediassa viime aikoina. Myös Bitcoinin puoliintuminen on herättänyt spekulaatiota ja keskustelua aiheesta lisää.

Bitcoinin puoliintumisella tarkoitetaan sen lohkopalkkion automaattista puoliintumista. Lohkopalkkio on taas Bitcoinin louhijan saama korvaus tietyn lohkon lisämisestä lohkoketjuun.

Louhiminen on prosessi, jolla uusia Bitcoineja luodaan. Kun lohkopalkkio puolittuu, uusien Bitcoinien määrä markkinoilla vähenee. Louhinta vaatii louhijoilta nykypäivänä pääsääntöisesti merkittäviä investointeja kalliisiin laitteistoihin ja voi myös aiheuttaa merkittäviä sähkökuluja. Kun palkkio pienenee, louhiminen ei enää välttämättä ole kannattavaa kaikille louhijoille.

Bitcoinin lohkopalkkio puolittuu noin neljän vuoden välein. Viimeisin puoliintuminen tapahtui 20.4.2024.

Vaikutus Markkinoihin

Toistaiseksi Bitcoinin puoliintuminen ei ole aiheuttanut suuria kurssiliikkeitä Bitcoinin hinnassa.

Jos asiaa tarkastellaan aikaisempien puoliintumisien kohdalla, on Bitcoinin hinta noussut puoliintumisien jälkeen merkittävästi, vaikkakin nousu ei ole tapahtunut heti puoliintumisen hetkellä. Alla olevaan kuvaan on merkittynä Bitcoinin puoliintumiset keltaisilla pystyviivoilla. Kuten graafista voidaan huomata, on Bitcoinin hinta historiallisesti noussut merkittävästi puoliintumisien jälkeen. On kuitenkin tärkeää muistaa, että aikaisempi kehitys ei ole luotettava indikaattori tulevista tuloksista.

Bitoin BTC / USD (vuodesta 2012):

Puoliintuminen voi herättää Bitcoinin mielenkiintoa sijoituskohteena myös eri investointipankkien ja suursijoittajien näkökulmasta. Aikaisemmin tänä vuonna Yhdysvallat myös hyväksyivät spot Bitcoin ETF -hakemukset, mikä on lisännyt Bitcoinin kiinnostusta sijoituskohteena.

Bitcoinin kurssiliikkeitä pääset hyödyntämään Vontobelin minifutuureilla, joiden avulla pystyt hyötymään sekä nousevista (Long-tuotteet), että laskevista (Short-tuotteet) kursseista valitsemalla itsellesi ja strategiaasi soveltuvan tuotteen. Jos sijoitustuotteen taustalla oleva Bitcoinin hinta kehittyy vastoin odotuksiasi, sijoituksen täydellinen menettäminen on mahdollista, koska viputuotteilla sijoittaminen sisältää suuremman riskin tappiolle.

Bitcoinin Graafi

BTC / USD viikkokynttilät (5 vuotta):

BTC / USD päiväkynttilät (joulukuusta 2023):

Yllä on näkyvissä Bitcoinin kurssigraafi suhteessa dollariin. Ylempi graafi on viikkokynttilöillä ja alempi graafi päiväkynttilöillä.

Bitcoinin hinta suhteessa dollariin on useamman viikon liikkunut hintavälillä ~60 000$ – 73 000$. Bitcoinin hinnassa nähtiin kuitenkin hetkellisesti liikkettä alaspäin, ja ~60 000$ hintataso rikottiin alaspäin. Hinta kävi 56 000$ – 57 000$ välillä, josta hinta nopeasti nousi takaisin 60 000$ yläpuolelle.

Graafeista voidaan myös huomata, että Bitcoinin puoliintuminen ei ole toisteiseksi aiheuttanut merkittäviä kurssiliikkeitä Bitcoinin hinnassa.

Päiväkynttilöitä tarkastellessa, Bitcoinin hinta on kirjoitushetkellä EMA25 ja SMA50 tason välissä, mikä asettaa Bitcoinia teknisestä näkökulmasta hieman heikompaan asemaan. Erityisesti SMA50 voi toimia vastuksena hinnan nousulle. Myös lyhkäisin liukuva keskiarvo, EMA25, on valunut SMA50 liukuvan keskiarvon alle. Viikkokynttilöitä tarkastellessa Bitcoinin hinta on kuitenkin selkeästi vielä kaikkien graafilla näkyvien liukuvien keskiarvojen yläpuolella.

  • Keltainen viiva – EMA25 (edelliset 25 päivää)
  • Sininen viiva – SMA50 (edelliset 50 päivää)
  • Punainen viiva – SMA200 (edelliset 200 päivää)

 

Muista myös, että kannat valuuttariskin (USD / EUR), koska sijoitustuotteiden taustalla olevilla Bitcoin-futuureilla käydään kauppaa USD:ssä, kun sijoitustuotteen valuutta on EUR.

Tärkeä huomautus

Tämä tiedote ei ole sijoitusneuvontaa eikä sijoitus- tai sijoitusstrategiasuositus vaan mainos. Täydelliset tiedot arvopapereista, erityisesti sijoituksen rakenteesta ja siihen liittyvistä riskeistä, on kuvattu ohjelmaesitteessä ja sen mahdollisissa liitteissä sekä lopullisissa ehdoissa.

Mahdollisten sijoittajien tulisi lukea nämä asiakirjat ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Kyseiset asiakirjat ja avaintietoasiakirja on julkaistu liikkeeseenlaskijan (Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Saksa) verkkosivuilla osoitteessa prospectus.vontobel.com ja ne ovat saatavilla maksutta liikkeeseenlaskijalta. Esitteen hyväksymistä ei pidä ymmärtää arvopapereiden hyväksymiseksi. Arvopaperit ovat tuotteita, jotka eivät ole yksinkertaisia ja joita saattaa olla vaikea ymmärtää. Tiedoissa viitataan simuloidun aiemman tuotto- tai arvonkehityksen numerotietoihin tai ne sisältävät numerotietoja tällaisesta tuotto- tai arvonkehityksestä. Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä.

Opas treidaamiseen tarvittavista välineistä

Lataa Ilmainen Opas!

Lue Lisää

Yhteisö

Kurssit

Yritys

Perustaja

Yhteistyöt

Seuraa Sosiaalisessa Mediassa

Risk Disclosure: Futures and forex trading contains substantial risk and is not for every investor. An investor could potentially lose all or more than the initial investment. Risk capital is money that can be lost without jeopardizing ones’ financial security or life style. Only risk capital should be used for trading and only those with sufficient risk capital should consider trading. Past performance is not necessarily indicative of future results. Live Trade Room Disclosure: This presentation is for educational purposes only and the opinions expressed are those of the presenter only. All trades presented should be considered hypothetical and should not be expected to be replicated in a live trading account. Please see full disclaimer here.

Verkkokurssi Treidaamisesta