10 Yleistä Virhettä Treidauksessa, Osa 2 / 2

Treidauksen ollessa todella haastavaa sisältää se paljon erilaisia asioita, joiden huomioiminen on erityisen tärkeää menestyksen kannalta. Tässä 2-osaisesa artikkelissa käymme läpi kymmenen yleistä virhettä, joita treidaajat sekä erityisesti aloittelijat usein tekevät. Jos et ole lukenut ensimmäistä osaa, pääset lukemaan sen tästä.

FOMO

FOMO (fear of missing out) ja huhujen perässä juokseminen voi aiheuttaa merkittäviä haasteita treidauksessa. Treidaajat saattavat kuulla tai lukea markkinoilla liikkuvista uutisista tai huhuista, jotka lupaavat nopeita ja suuria voittoja. Tämä voi herättää ahneutta ja houkutella tekemään impulsiivisia päätöksiä ilman riittävää tutkimusta tai analyysejä.

Tälläisten huhujen ja uutisten perässä juokseminen voi olla haitallista treidaajalle useista syistä. Ensinnäkin, vinkit ja huhut perustuvat usein epävarmoihin lähteisiin eikä niiden luotettavuutta voida varmistaa yleisesti ainakaan nopealla aikataululla. Tämä voi johtaa virheellisiin päätöksiin ja taloudellisiin tappioihin. Toiseksi, tulisi muistaa, että markkinat reagoivat nopeasti uutisiin ja huhuihin, ja hintojen muutokset voivat olla lyhytaikaisia ja vaikeasti ennustettavissa. Treidauksessa on tärkeää keskittyä luotettaviin analyyseihin ja perusteelliseen tutkimukseen sen sijaan, että perustaisi päätöksensä pelkästään huhuihin tai vinkkeihin.

Treidauksen menestyksen kannalta on tärkeää kehittää oma kaupankäyntistrategia, joka perustuu luotettaviin analyyseihin ja tutkimukseen. Treidaajan tulisi panostaa aikaansa ja vaivaa laadukkaiden tietolähteiden löytämiseen ja syvällisen markkina-analyysin tekemiseen. Tämä auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä, jotka perustuvat tosiasioihin ja luotettaviin tietolähteisiin.

Lopuksi, treidaajien tulisi harjoittaa kurinalaista ja järjestelmällistä lähestymistapaa kaupankäyntiin. Kaikki päätökset tulisi tehdä harkitusti ja pitkäaikaisen suunnitelman mukaisesti, eikä hetkellisten vinkkien tai huhujen perusteella. Kurinalaisuus ja järjestelmällisyys auttavat välttämään impulsiivisia päätöksiä ja pysymään pitkän aikavälin strategiassa.

 

Fundamenttianalyysin laiminlyönti:

Fundamentaalianalyysi on menetelmä, joka pyrkii arvioimaan sijoituskohteen todellista arvoa perustuen taloudellisiin lukuihin ja yrityksen toimintaan. Se kattaa yrityksen taloudelliset tunnusluvut, markkinoiden kehityksen, kilpailijoiden analyysin ja muut tekijät, jotka voivat vaikuttaa sijoituskohteen arvoon. Fundamentaalianalyysi auttaa ymmärtämään yrityksen tai kohde-etuuden perustekijät ja sen potentiaalin tulevaisuudessa.

Fundamentaalianalyysin laiminlyönti treidauksessa voi johtaa merkittäviin riskeihin ja tappioihin. Treidaajien keskittyessä lyhytaikaiseen kaupankäyntiin ja nopeisiin voittoihin, saattaa tulla houkutus jättää huomiotta fundamentaalianalyysi ja keskittyä enemmän tekniseen analyysiin tai kuumaan markkinauutiseen. Tämä voi johtaa sijoitusten tekemiseen perustuen pelkästään hinta- ja volyymitietoihin, jättäen huomiotta yrityksen taustalla olevan todellisen arvon.

Fundamentaalianalyysin laiminlyönti treidauksessa voi myös altistaa suuremmille riskeille. Ilman perusteellista analyysia ja ymmärrystä sijoituskohteesta, treidaaja ei välttämättä tunnista potentiaalisia riskejä tai heikkoja signaaleja, jotka voisivat vaikuttaa kaupan lopputulokseen. Fundamentaalianalyysin sivuuttaminen voi johtaa sijoitusten tekemiseen epävarmoissa tai heikoissa kohteissa, jolloin voi altistua suuremmille riskeille.

Fundamentaalianalyysi on tärkeä työkalu menestyksen saavuttamiseksi. Treidaajan tulisi varata aikaa ja resursseja perusteelliseen tutkimukseen, yritysten taloudellisten raporttien analysointiin ja alan trendien seuraamiseen. Tämä auttaa tekemään perusteltuja ja harkittuja päätöksiä, jotka perustuvat todelliseen arvioon sijoituskohteen arvosta.

 

Kärsimättömyys ja kurinalaisuuden puute:

Kärsimättömyys on yleinen haaste treidauksessa. Treidaajat saattavat odottaa nopeita voittoja ja menestyksen saavuttamista lyhyessä ajassa. Kärsimättömyys voi johtaa impulsiivisiin päätöksiin ja riskialttiiden kauppojen tekemiseen ilman riittävää analyysia tai suunnitelmaa. Tämä altistaa treidaajan helposti suuremmille riskeille ja tappioille. Kurinalaisuuden puute on toinen haaste. Treidaajan tulisi noudattaa tarkasti omaa kaupankäyntistrategiaansa ja sääntöjään, mutta kurinalaisuuden puute voi johtaa holtittomaan kaupankäyntiin ja sääntöjen rikkomiseen. Esimerkiksi tappioiden hyväksyminen ajoissa ja voittojen kotiuttaminen saattavat unohtua, kun kärsimättömyys ja ahneus ottavat vallan. Kurinalaisuuden puute voi johtaa huonoihin päätöksiin ja heikentää mahdollisuuksia menestyä markkinoilla.

Kärsimättömyyden ja kurinalaisuuden puutteet voivat johtaa harkitsemattomiin kauppoihin, yliaktiiviseen kaupankäyntiin ja lisääntyneeseen riskinottoon. Treidaajan tulisi ymmärtää, että menestyminen treidauksessa vaatii pitkäjänteisyyttä, tarkkaa suunnittelua ja kurinalaista kaupankäyntiä.

Kärsimättömyyden ja kurinalaisuuden puutteen välttämiseksi on tärkeää kehittää vahvat rutiinit ja säännöt kaupankäyntiin. Tärkeää on myös pidättäytyä näissä säännöissä ja välttää impulsiivisia päätöksiä. Kärsimättömyyden välttämiseksi on hyödyllistä kehittää kärsivällisyyttä ja tietoisuutta siitä, että menestys treidauksessa voi viedä aikaa, jopa useita vuosia.

 

Kyvyttömyys sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin:

Markkinat ovat jatkuvassa liikkeessä, ja niiden muutoksiin reagoiminen on välttämätöntä treidaamisessa menestymiseksi. Kyvyttömyys sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin voi johtaa treidaajan jäämiseen jälkeen markkinoista ja huonoihin kauppoihin. Esimerkiksi treidaaja saattaa pysyä kiinni vanhoissa kaupankäyntistrategioissaan tai uskomuksissaan, vaikka markkinat ovat muuttuneet. Hyvä esimerkki voi olla markkinan siirtyminen laskumarkkinasta nousumarkkinaan. Tämä voi johtaa huonoihin päätöksiin ja menetettyihin kaupankäyntimahdollisuuksiin.

Kyvyttömyys sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin voi myös johtaa riskien kasvuun. Kun markkinat muuttuvat, uusia mahdollisuuksia ja uhkia syntyy. Treidaajan on kyettävä tunnistamaan nämä muutokset ja sopeutumaan niihin. Kyvyttömyys mukautua uusiin markkinaolosuhteisiin voi johtaa kauppojen tekemiseen vanhojen strategioiden perusteella, mikä voi altistaa suuremmille riskeille.

Jotta treidaaja voi menestyä ja välttää tämän virheen, on tärkeää kehittää joustavuutta ja oppimiskykyä. Treidaajan tulisi olla valmiina opiskelemaan ja päivittämään tietotaitoa markkinoista ja uusista kaupankäyntitrendeistä. Lisäksi tulisi olla avoin uusille strategioille ja muuttaa lähestymistapaansa tarvittaessa. Jatkuvan oppimisen ja sopeutumisen kautta treidaaja voi parantaa mahdollisuuksiaan menestyä muuttuvilla markkinaolosuhteilla.

 

Riittämätön kirjanpito ja arviointi:

Riittämätön kirjanpito voi johtaa informaation puutteeseen ja vaikeuttaa päätöksentekoa. Treidaajan olisi hyvä kirjata ylös kaikki kaupat, mukaan lukien ostot, myynnit, sijoitetut summat ja tuotot/tappiot. Tämä auttaa pitämään parempaa hallintaa sijoituksistaan ja seuraamaan kaupankäynnin kehitystä. Riittämätön kirjanpito voi johtaa siihen, että treidaaja ei näe selkeästi, missä on onnistunut ja missä epäonnistunut, mikä puolestaan vaikeuttaa oppimista ja kehittymistä kaupankäynnissä.

Arvioinnin puute on toinen haaste. Treidaajan tulisi jatkuvasti arvioida kauppojensa tuloksia ja etsiä kehityskohteita. Ilman riittävää arviointia treidaaja ei pysty tunnistamaan heikkouksiaan ja tekemään tarvittavia muutoksia kaupankäyntistrategiaansa. Arviointi auttaa myös tunnistamaan tehokkaat strategiat ja menetelmät, jotka voivat parantaa kaupankäyntituloksiaan. Ilman jatkuvaa arviointia treidaaja ei pysty oppimaan virheistään tai kehittämään itseään treidauksen saralla.

 

Yhteenveto:

Treidaus sisältää paljon eri osa-alueita, joita on erityisen tärkeää ottaa huomioon omassa treidauksessaan jo ennen treidauksen aloittamista. Muista siis perehtyä ja tutustua treidauksen eri osa-aluesiin ja sisällyttää ne omaan suunnitelmaasi. Jos et ole lukenut ensimmäistä osaa tästä artikkelista, pääset siihen tästä.

Opas treidaamiseen tarvittavista välineistä

Lataa Ilmainen Opas!

Lue Lisää

Yhteisö

Kurssit

Yritys

Perustaja

Yhteistyöt

Seuraa Sosiaalisessa Mediassa

Risk Disclosure: Futures and forex trading contains substantial risk and is not for every investor. An investor could potentially lose all or more than the initial investment. Risk capital is money that can be lost without jeopardizing ones’ financial security or life style. Only risk capital should be used for trading and only those with sufficient risk capital should consider trading. Past performance is not necessarily indicative of future results. Live Trade Room Disclosure: This presentation is for educational purposes only and the opinions expressed are those of the presenter only. All trades presented should be considered hypothetical and should not be expected to be replicated in a live trading account. Please see full disclaimer here.

Ennakkomyynti -30%!

Uusi verkkokurssimme ”Mastering Technical Analysis – Ammattilaisen Työkalut Markkinoiden Analysointiin” on nyt ennakkomyynnissä!

Tutustu kurssiin ja hyödynnä alennuskoodi ”MTAEM30” alla olevasta painikkeesta!