Long Ja Short treidaamisessa – Mitä Ne Ovat?

Sijoittamisessa sekä erityisesti treidaamisessa käytetään paljon termejä ”long” ja ”short”. Mitä nämä termit sitten käytännössä tarkoittavat? Tässä artikkelissa perehdytään näihin käsitteisiin tarkemmin.

Long ja short

Kaksi tärkeää käsitettä treidaamisessa ja sijoittamisessa ovat ”long” tai ”longing” ja ”short” tai ”shorting”. Nämä termit viittaavaat siihen, mihin suuntaan avataan tai on avattu positio markkinoilla. Näihin termeihin voidaan myös linkittää termit ”bullish” tai ”bearish”. Lue lisää termeistä ”bullish” ja ”bearish” aikaisemmin julkaistusta artikkelistamme täältä.

 

Long (longing):

Long -positio tai ”longaaminen” viittaa sijoittajan tai treidaajan positioon markkinoilla, jossa hän uskoo kohde-etuuden hinnan nousevan tulevaisuudessa. Olettamus longaamisessa on, että markkinoilla nähdään korkeampia hintoja. Longaamisessa siis pyritään ostamaan kohde-etuutta alhaisempaan hintaan, ja myymään se myöhemmin korkeammalla hinnalla tehden siten tuottoa sijoitetulle pääomalle. Longaaminen onkin ns. ”perinteinen” tapa sijoittaa markkinoilla. Long -positioiden käyttäminen ja perusperiaate on yksinkertainen sekä niitä voidaan käyttää millä tahansa aikavälillä.

 

Short (shorting)

Short -positio tai ”shorting” on vastakohta longaamiselle. Suomeksi tästä voidaan käyttää myös termiä ”lyhyeksimyynti”. Shorttaamisessa sijoittaja tai treidaaja uskoo, että kohde-etuuden hinta laskee tulevaisuudessa, ja tätä laskua pyritään hyödyntämään short -positiolla. Sijoittaja tai treidaaja voi siis tehdä tuottoa markkinoilla, vaikka hinnat olisivat laskussa.

Shorttaamisessa pääsääntöisesti sijoittaja joutuu lainaamaan omaisuutta (esimerkiksi osaketta) välittäjältä, ja myy sen markkinoilla hinnan ollessa vielä korkealla. Jos kohde-etuuden arvo laskee, sijoittaja voi ostaa lainaamansa omaisuuden (esimerkikisi osakkeet) takaisin markkinoilta halvemmalla hinnalla ja palauttaa ne lainaajalleen.  Näiden summien erotus jää sijoittajalle voitoksi. Markkinoiden liikkuessa ylöspäin, tehdään tällöin kuitenkin tappiota.

Shorttaaminen on erityisesti aktiivisten treidaajien suosiossa, jolloin voidaan tehokkaasti hyödyntää markkinoilla tapahtuvia hintaliikkeitä alaspäin. Shorttaaminen ilman asianmukaista riskienhallintaa ja tietämystä voi johtaa kuitenkin helposti suurempiin tappioihin, koska on mahdollisuus, että markkinat nousevatkin todella paljon, jolloin tappio voi kasvaa suuremmaksi, kuin sijoitettu pääoma. Longaamisessa mahdollinen tappio on 100% sijoitetusta pääomasta, mutta shorttaamisessa tappiot voivat olla enemmän, kuin 100% sijoitetusta pääomasta. Tämä on tärkeää huomioida, jos hyödyntää short -positioita omassa sijoittamisessa tai treidaamisessa. Short -positioiden käyttäminen voi tuntua haastavemmalta, kuin long -positioiden käyttäminen. Short -positioita voidaan myös hyödyntää millä tahansa aikavälillä.

 

Longing vs shorting

Kumpi näistä tavoista on sitten parempi tapa sijoittaa tai treidata?

Yleisempi ja tunnetumpi tapa, eli longaaminen, on helpoin tapa osallistua rahoitusmarkkinoille. Jos on aloitteleva treidaaja, kannattaakin yleensä pyrkiä etsimään markkinoilta vain paikkoja long -positioille. Longaaminen on kenties hieman selkeämpää ymmärtää, koska kohde-etuuden arvon noustessa tekee tuottoa. Pitkäaikaisiin sijoituksiin longaaminen on myös pääsääntöisesti parempi vaihtoehto, kuin shorttaaminen.

Shortaaminen on kuitenkin äärimmäisen hyvä työkalu erityisesti aktiivisessa treidaamisessa, koska markkinoiden liikkeitä voidaan hyödyntää myös laskeviin hintoihin. Shorttaaminen vaatii kuitenkin hyvää tietämystä riskeistä ja miten shorttaaminen käytännössä toimii. Shorttaaminen soveltuukin paremmin treidaamiseen, kuin esimerkiksi pitkäaikaiseen sijoittamiseen ja onkin sen takia treidaajien suosiossa.

Ammattitreidaajat yleensä hyödyntävät molempia tapoja omassa strategiassaan, jolloin voidaan saman päivän aikana esimerkiksi ottaa sekä long -positioita ja short -positioita. Näin voidaan hyödyntää tehokkaasti päivän aikana tapahtuvia markkinaliikkeitä molempiin suuntiin, eikä treidaaja ole sidottuna esimerkiksi odottamaan vain sopivia paikkoja long- positioille. Ammattimaisessa treidaamisessa saadaan siis todennäköisesti paras mahdollinen tuotto, kun osataan hyödyntää sekä long -positioita sekä short -positioita.

Opas treidaamiseen tarvittavista välineistä

Lataa Ilmainen Opas!

Lue Lisää

Yhteisö

Kurssit

Yritys

Perustaja

Yhteistyöt

Seuraa Sosiaalisessa Mediassa

Risk Disclosure: Futures and forex trading contains substantial risk and is not for every investor. An investor could potentially lose all or more than the initial investment. Risk capital is money that can be lost without jeopardizing ones’ financial security or life style. Only risk capital should be used for trading and only those with sufficient risk capital should consider trading. Past performance is not necessarily indicative of future results. Live Trade Room Disclosure: This presentation is for educational purposes only and the opinions expressed are those of the presenter only. All trades presented should be considered hypothetical and should not be expected to be replicated in a live trading account. Please see full disclaimer here.

Ennakkomyynti -30%!

Uusi verkkokurssimme ”Mastering Technical Analysis – Ammattilaisen Työkalut Markkinoiden Analysointiin” on nyt ennakkomyynnissä!

Tutustu kurssiin ja hyödynnä alennuskoodi ”MTAEM30” alla olevasta painikkeesta!